newgroupFB

Mi az a Krav-Maga?

Imi 1910-ben született Budapesten és Pozsonyban nőtt fel, Szlovákia fővárosában. Imi fejlődésére nagy hatással volt édesapja, Samuel Lichtenfeld. 13 éves korától Samuel egy vándorcirkuszban birkózott és mutatott be súlyemelő gyakorlatokat, és ezt az atlétika iránti érdeklődést átadta Iminek. 20 évvel később Samuel belépett a szlovák rendőrségbe, ahol főfelügyelői rangra emelkedett. Ebben a pozícióban beosztottjait oktatta az önvédelemre, arra, hogy miként védjék ki az erőszakos támadásokat, és ezt a készséget is átadta fiának. Miután több sportágban is felkészítette magát, a 19 éves, tehetséges Imi (1929-ben) nemzetközi bajnokságokat nyert tornában, birkózásban és bokszban. 1939-ig tagja volt a szlovák birkózó válogatottnak, és Európa egyik legjobb birkózójaként tartották számon súlycsoportjában.A harmincas évek közepén a politikai feltételek megváltoztak Európában, megerősödtek a fasiszta és antiszemita mozgalmak. Imi nem-hivatalos vezetője lett zsidó fiatalok egy csoportjának, akiknek csaknem mindegyike rendelkezett bokszolói, birkózói és súlyemelési háttérrel, és akik meg akarták védeni a pozsonyi zsidónegyedet az antiszemita bandáktól.Négy esztendőn keresztül Imi és barátai számtalan erőszakos összeütközésben vettek részt az antiszemita suhancokkal. Ezek az utcai harcok vetették el a Krav Maga magvait. 1940-ben, azt követően, ahogyan megerősödött a náci uralom Európában, Imi Palesztinába (a későbbi Izraelbe) menekült. Ide vezető útja csaknem két évig tartott.Miután kiheverte az utazás alatt elkapott súlyos fertőzést, Imi csatlakozott a Cseh Légióhoz, ami a brit hadsereg parancsnoksága alatt harcolt a II. világháborúban. Imi ezután engedélyt kért, hogy beléphessen Palesztinába, amit megkapott. Barátai segítségével csatlakozott a Hagana ellenállási mozgalomhoz. Ezek a barátai bemutatták Imit Itzchak Sadeh táboronoknak, a Hagana fejének, aki, mivel Iminek gyakorlata volt a közvetlen küzdelemben, megbízta azzal, hogy erre képezze ki csapata tagjait. Imi a Hagana és a Palmach (a Hagana csapásmérő egysége és az izraeli védelmi erők speciális egységének előfutára) számos egységét kiképezte, beleértve a Palyam tengerész-kommandót, illetve rendőrtisztek csoportjait. Izrael állam 1948-as létrejöttével megalakult az Izraeli Honvédelem. Imi lett a fizikai fitness és a Krav Maga vezető instruktora a Harci Fitness iskolában. Körülbelül húsz esztendőn keresztül szolgált az izraeli honvédelemnél (és az ellenállásban), és ez idő alatt kifinomította módszerét. Imi személyesen képezte ki az izraeli speciális alakulatok legjobb harcosait, és több nemzedékét a Krav Maga instruktoroknak, amivel elnyerte Izrael legfőbb katonai parancsnokainak az elismerését.Nem szabad elfelejtenünk, hogy Imi módszerének meg kellett felelnie az izraeli honvédelem legkülönfélébb elvárásainak. Vagyis könnyen elsajátíthatónak és alkalmazhatónak kellett lennie, hogy a katona, legyen az irodai tisztviselő vagy éppen egy elit kommandó tagja, a lehető legrövidebb kiképzés alatt képes legyen elsajátítani a kívánt harci készséget. Az is fontos volt, hogy a katona készségszintjét minimális gyakorlattal szinten lehessen tartani. De az még ennél is fontosabb, hogy az Imi által kifejlesztett önvédelmi és harci technikákat a lehetõ legkritikusabb körülmények között is alkalmazni lehessen.Miután visszavonult az aktív katonai szolgálatból, Imi elkezdte civil célokra módosítani a Krav Magát, és elterjeszteni a világ más részein is. Eyal Yanilovnak, Imi jobb kezének a segítségével a Krav Maga a világ összes földrészén erõsödött, fejlõdött és elterjedt.Imi katonai ingben és rövidnadrágban kezdett el tanítani. Késõbb, még a nagyon korai szakaszban, beletanult a harcmûvészetek világába, és áttért a Dzsudó öltözetre és övre. Fogta az abban az idõben rendelkezésére álló KM anyagot, legjobb belátása szerint szintekre osztotta, és a szinteket hozzárendelte a különbözõ színû övekhez. Az elsõ idõszakban a tananyag meglehetõsen szûkre szabott volt, elsõsorban azokat a katonai és rendõri technikákat foglalta magában, amelyekre a 60-as évek közepének Izraelében szükség volt. Késõbb Eyal és mások elvetették a dzsúdó öltözéket és az övet, és másképpen osztották fel a tananyagot.Eyal a 80-as évek elején lett Imi jobb keze. Helyettesítette a magas szintû instruktor képzésben, amikor Imi nem tudott tanítani, és azzal a feladattal bízták meg, hogy írja meg a hivatalos Krav Maga kézikönyvet, amit 1984-ben kezdett el. A 80-as évek közepétõl Eyal különbözõ katonai egységeket tanított, illetve civil csoportokkal is dolgozott, és ennek köszönhetõen módosítania kellett a KM-t, hogy jobban megfeleljen a modern idõknek és követelményeknek. 1987-ben Imi kinevezte Eyalt a KM profi közösség fejének, vagyis a Krav Maga vezetõ instruktorának. Ebben a pozícióban Eyal feladata lett, hogy módosítsa a technikát, a tananyagot, és hogy rendszerré fejlessze a Krav Magát. A korai 80-as évektõl a korai 90-es évekig Eyal, Imi felügyelete alatt, már ezt az új tananyagot oktatta (ma 5-ös, profi szintig, ami az 5-ös szintû fekete övnek felel meg) a korábbi, magas szintû instruktoroknak.

Civileknek

A KMG civil divizója az, amit a legtöbben ismernek.Oktatunk felnőtteket és fiatalokat, férfiakat és nőket. A legtöbb Krav-Maga gyakorló nem csak azért jár edzéseinkre, mert szeretné magát megvédeni. Sokak legnagyobb igénye az, hogy kondiciójukon javitsanak, és tegyék mindezt hasznosan és jó hangulatban.Edzéseink pörgősek, de figyelembe vesszük a résztvevők eltérő fizikai adottságait. Az edzések része a stressz, a több támadó elleni technikai és taktikai megoldások, de elsődlegesen a megelőzést oktatjuk. Az edzéseken már korán oktatjuk azon eszközök elleni védekezést, amivel modern és erőszakos világunkban már sokan találkoztak, ilyen a kés vagy a bot. Az edzések része az asszertiv kommunikációs megoldások oktatása is.És bár a rendszer eredetileg katonai stilus volt - mint szinte minden harcművészet - edzéseink mégsem militáns légkörben zajlanak. Edzéseink az értelmes határokon belül kemények, kihivást jelentenek a résztvevőknek.

Katonai

A Krav-Maga eredetileg katonai rendszer volt, és az alapja a rendszernek ma is ez. Ugyanakkor a ma ismert Távol-Keleti rendszerek mind katonai igények alapján jöttek létre, igy a Krav-Maga kialakulásában sincsen semmi meglepõ. A katonai divizió célja, hogy megismertesse a katonákkal a Krav-Maga katonai változatát. Végsõsoron minden hadsereg célja, hogy egységei és tagjai alkalmasak legyen a harcra, és miközben a modern háborúkat nem közelharcban döntik el, a harcoló vagy speciális, különleges hadmûveleti egységek harckészségének része kell legyen a közelharc oktatás, arra az esetre, ha a fegyverhasználat nem lehetséges, és erre több példa is akad:- A fegyverhasználat nem lehetséges, elkerülendõ a civil áldozatot- A fegyverhasználat nem lehetséges, elkerülendõ a társnak okozható sérülést- A fegyver nincs használható állapotban, akadály lépett fel, esetleg még vagy már nincs használható állapotbanAz képzés során nem csak ezen lehetõségek alapján történik az oktatás, de azt sem lehet figyelmen kivül hagyni, hogy a modern katonai munka része a békemissziós kötelezettség is, ahol a katonai munka inkább rendõri jelleget ölt.Hol használják a Krav-Maga rendszerét katonai kiképzésre?Lengyelország - számos speciális egységFinnország - speciális egységekSvédország - A Svéd Hadserege hivatalos kiképzési módszereIzrael - az izraeli hadsereg hivatalos közelharci rendszereBelgium - speciális egységekNémetország - speciális katonai egységekMagyarország - speciális katonai egységekDánia - speciális katonai egységekUSA - speciális egységek

Rendvédelmi

A Krav-Maga rendvédelmi szervezeteknek módosított változatát ma már számos külföldi országban a kiképzés részévé tették. Az intézkedéstaktikai megoldások minden esetben az adott ország jogrendjéhez alkalmazkodnak, hiszen az intézkedés során alkalmazott túlzott erőszak rengeteg problémát okoz, és gyakran jelent alulképzettséget. A képzés során technikai, taktikai megoldásokat oktatunk, de elsődlegesen a kommunikációs megoldások és a megelőzés szükségessét hangsúlyozzuk. Hol használják ma a Krav-Maga rendszerét rendvédelmi szervezetek? Egyesült Államokban: az LAPD mellet kb száz ügynökség, de oktatják az FBI, DEA, Coast Guards és CIA ügynököknek is. Franciaország - GIGN Svéd Rendőrség Dán rendőrség és speciális rendőri egységek Finn Swat egységek Lengyel Rendőrség és speciális rendőri alakulatok Norvég Rendőrség Anglia - Scotland Yard

Krav-Maga Global

A Nemzetközi Szövetség létrehozásának igénye a korai 90-es években merült fel, amikor a Krav Maga (KM) elkezdett szétterjedni Izrael határain túlra. Abban az időben a KM Szövetség megosztott volt, és nem működött hatékonyan, mert nézeteltérések voltak a magas szintű instruktorok között. Ezért Imi felkérte Eyalt, mint legközelebbi munkatársát, hogy alakítson meg egy új nemzetközi KM szövetséget. Ennek az új szervezetnek a létrehozására azonban csak azután kerülhetett sor, hogy az eredeti szövetség 1995-ben felbomlott. Imi egyetértésével és támogatásával az International Krav Maga Federation-t (IKMF) 1996 elején alapította meg Eyal Yanilov. Az új IKMF által kibocsátott valamennyi profi és mester diplomát, illetve fokozatot és szintet Imi hagyta jóvá. Az IKMF tananyagát először Eyal állította össze, aki a KM rendszer modern tanfolyamának gyakorlati felelőse azóta, hogy a „Professzionális Bizottság” feje lett a 80-as évek közepén. Imi jóváhagyta ezt az új tananyagot az IKMF megalakulásakor, illetve az 1997-ben végrehajtott későbbi módosításokat is. 1996-os megalakulása óta az IKMF lett a világ legnagyobb és legprofibb KM szervezete, amely 2010-ig egységesen működött. 2010-ben Eyal Yanilov új szervezetet alapított, melynek neve Krav Maga Global lett, rövidítve KMG. Az ok egyszerű volt, míg az IKMF egyes országok szintjén jól működött, nemzetközi szinten egyre kevésbé volt rá jellemző a hatékonyság, az információ áramlása és az egységes szervezeti működés. A hibák az IKMF struktúrájában már nem voltak orvosolhatók, hiszen az IKMF eredetileg mint sportegyesület jött létre, ez pedig nem kedvezett a professzionális szervezeti fejlesztésnek. Az KMG ma már sikeresen működik Izraelben, a legtöbb EU-tagállamban, a volt kommunista/szocialista országokban (Lengyelország, Oroszország és Magyarország), Ausztráliában, Észak-Amerikában, Dél-kelet Ázsiában és a Távol-Keleten. Minden országban, ahol aktív KMG részleg működik, helyi instruktorok vannak a különböző szinteken és fokozatoknál, akik egy igazgató felügyelete alatt dolgoznak, aki felelős a KM rendszer terjesztéséért, illetve irányítja az adott ország KMG szervezetét. Az KMG civil tanítványokat és instruktorokat (akiknek van KM és vagy más harcművészeti hátterük), rendőrtiszteket és instruktorokat, katonákat és instruktorokat, illetve biztonsági őröket és személyi testőröket, és az ő instruktoraikat képezi ki és oktatja. Ők mind az KMG tagjai lesznek. Az KMG központját Eyal (elnök és vezető instruktor), mint igazgató vezeti, számos más Global Team tag segítségével.

Gyermek

A Kravjunior a KMG különleges, gyermekeknek készült programja. Magyarországon már ez a program is elérhető, melynek része az önvédelemre, önbecsülésre, sportra és egészségre történő nevelés, játékos formában de szervezett keretek között.A KravJunior instruktorok külön képzés keretében sajátítják el a gyermekek és fiatalok oktatásához szükséges készségeket, technikákat.

Önvédelem nőknek

Az asszertivitást leggyakrabban a nőknél szokták emlegetni, ahol a jogaikat (és a női mivoltukat) próbálják tisztázni és védeni. Sajnos manapság elég gyakori a nőiesség feladása és a férfiasnak vélt magatartási minta követése, ami nem az asszertív viselkedés megvalósítása. Ami viszont nagyon fontos, hogy legyünk tisztában azzal, hogy hol vannak a határok; mit lehet és mit nem, mikor ki lép be az akaratom ellenére az én területemre, vagy saját magam mikor keresztezem - akár véletlenül is - mások érdekeit, mikor sértem meg énje határait.

Urban Tactical

Az Urban Tactical egy speciálisan a KMG igényei szerint kifejlesztett program. Alkalmad nyílik az edzõterem relatív biztonságos környezete után a tanultakat kipróbálnod lépcsõházban, buszon vagy villamoson, autóban vagy éppen medencében. A KMG egyik legsikeresebb programja, amely negyedévente jelentkezik újdonsággal.

Eyal Yanilov

1973-ban kezdte meg edzéseit Imi Lichtenfeldnél, és hamarosan Imi legközelebbi tanitványa lett. Eyal a fekete öv megszerzése után - akkor még övek voltak használatban - felkérést kapott Imitõl arra, hogy a Krav-Maga oktatási módszertanát rendszerezze, kidolgozza a szintek mögötti követelményeket, és ezzel egyidõben vezetõje lett a fekete öveseket tömöritõ tanácsnak.Amikor a felmerült az igény arra, hogy megkezdõdjön a Krav-Maga oktatás az USA-ban, Eyal azon három oktató között volt, akik bejárták az Egyesült Államokat, hogy bemutatókat tartsanak.Sajnálatos módon azonban Imi álmát, hogy bárkinek lehetõsége legyen Krav-Magát tanulnia nem élvezte minden vezetõ mester támogatását, ami az eredeti Krav-Maga szervezet szétszakadását okozta. Ekkor jött létre az IKMF, ahová az akkori vezetõk többsége is átlépett.A szervezet Imi jóváhagyásával elkezdte a munkát, és elsõként Finnországban és Svédországban kezdte meg az oktatást.Eyal a mai napig közel 300 napot tölt külföldön, hogy közvetlenül felügyelje az oktatást, az oktatói kiválasztást és képzést.Eyal 2010-ben megalapította a KMG - Krav Maga Global - szervezetét.LINK

Imi Lichtenfeld

A Krav-Maga önvédelmi harcrendszer megalkotója Imi Lichtenfeld Budapesten született 1910-ben. Imi még kisgyerek volt, mikor családjával Pozsonyba költözött. Apja, Lichtenfeld Samuel nyomozó és közelharc oktató volt a rendõrségnél, valamint õ alapitotta a város elsõ atlétikai klubját. Fiát már kiskorától kezdve bevezette a sport világába, aki hamarosan sikeres tornász, birkózó, bokszoló és úszó lett. 1929-ben Imi megnyerte a szlovákiai birkozó bajnokságot (1939-ig az európai élvonalban volt), nemzeti bokszbajnok lett, valamint elsõ helyezést ért el egy nemzetközi tornász versenyen.Imi Lichtenfeld 1936-tól Imi és barátai egyre gyakrabban kényszerültek megvédeni a pozsonyi zsidónegyedet különbözõ huligánok és anitszemita bandák ellen. Õ lett ennek a társaságnak a nem formális vezetõje, és egészen 1940-ig számtalan utcai verekedésben vett részt, melyek során gyakran maroknyian harcoltak egész tömegek ellen. Ebben az idõben kezdett Imi megismerkedni az utcai harc jellegzetességeivel, és ezek az élmények adták meg az alapot késõbb a Krav-Maga születéséhez. 1940-ben Imi elhagyta családját, otthonát, és egy Pentcho nevû hajón Palesztínába indult (a hajó és utasainak kalandos útját John Birman Odüsszeia címû konyvében írta le). Imi útja majd két évig tartott, mely idõ alatt rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül.Miután megérkezett Palesztínába, Imi barátai nyomdokába lépve, hamarosan beállt az Izraeli Védelmi Erõk elõdjének számító katonai szervezetbe, a Haganába. 1944-ben Imi a Hagana, a Palmach (a Hagana különleges alakulata) és a Palyam (tengerész-kommandó egység) elit alakulataiban tanított közelharcot. Izrael állam megalakulása után, 20 éven keresztül a testnevelés- és a Krav-Maga oktatatás fõnöke volt az Izraeli Védelmi Erõknél. Ebben az idõben fejlesztette ki egyedülálló önvédelmi- és közelharc rendszerét. Mivel Izraelben szinte mindenki hadköteles (a nõk is), Imi célja egy olyan univerzális rendszer létrehozása volt, amely kortól, nemtõl és testalkattól függetlenül bárki számára elsajátítható a lehetõ legrövidebb idõn belül elérve a legnagyobb hatásfokot.Személyésen tanította az izraeli különleges egységek legjobb harcosait, és nevelte fel Krav-Maga oktatók több generacióját.Nyugdíjba vonulása után, Imi megkezdte a Krav-Maga tanítását a civil szférában is. Hamarosan egész Izraelben a társadalom legkülönbözõbb intézetei, szervezetei és tagjai is megismerték és tanulták az új, reális önvédelmi rendszert.1978-ban Imi legközelebbi tanítvanyáival együtt megalapította az Izraeli Krav-Maga Szövetséget (IKMA), melynek célja a rendszer népszerûsitése és oktatasa volt Izraelben. Izrael határain túl a Krav-Maga, elõször az Amerikai Egyesült Államokba jutott el.Imi Lichtenfeld és Eyal Yanilov A 90-es évek elején Imi, egyik legközelebbi tanitványával és asszisztensével, Eyal Yanilovval megalapitotta a Nemzetkozi Krav-Maga Szövetséget (International Krav-Maga Federation - IKMF), azzal a nem titkolt szandékkal, hogy világszerte elterjessze harcrendszerét.1996-ban Imi kinevezte Eyalt a szövetség elnökévé és a legmagasabb oktatói fokozattal jutalmazta meg, melyet valaha is adott (Master level 3/Expert level 8). Idõs kora ellenére Imi, Eyal Yanilov és legközelebbi tanítványai segítségével, a Krav-Maga rendszerét egészen 1998-ban bekövetkezett (88 éves korában) haláláig alakította, tökéletesítette.Eyal 2010-ben alapította meg a Krav Maga Global szervezetét.
Copyright © 2008 -2017