KMG

kmg

A Nemzetközi Szövetség létrehozásának igénye a korai 90-es években merült fel, amikor a Krav Maga (KM) elkezdett szétterjedni Izrael határain túlra. Abban az időben a KM Szövetség megosztott volt, és nem működött hatékonyan, mert nézeteltérések voltak a magas szintű instruktorok között. Ezért Imi felkérte Eyalt, mint legközelebbi munkatársát, hogy alakítson meg egy új nemzetközi KM szövetséget. Ennek az új szervezetnek a létrehozására azonban csak azután kerülhetett sor, hogy az eredeti szövetség 1995-ben felbomlott. Imi egyetértésével és támogatásával az International Krav Maga Federation-t (IKMF) 1996 elején alapította meg Eyal Yanilov.

Az új IKMF által kibocsátott valamennyi profi és mester diplomát, illetve fokozatot és szintet Imi hagyta jóvá. Az IKMF tananyagát először Eyal állította össze, aki a KM rendszer modern tanfolyamának gyakorlati felelőse azóta, hogy a „Professzionális Bizottság” feje lett a 80-as évek közepén. Imi jóváhagyta ezt az új tananyagot az IKMF megalakulásakor, illetve az 1997-ben végrehajtott későbbi módosításokat is. 1996-os megalakulása óta az IKMF lett a világ legnagyobb és legprofibb KM szervezete, amely 2010-ig egységesen működött. 2010-ben Eyal Yanilov új szervezetet alapított, melynek neve Krav Maga Global lett, rövidítve KMG. Az ok egyszerű volt, míg az IKMF egyes országok szintjén jól működött, nemzetközi szinten egyre kevésbé volt rá jellemző a hatékonyság, az információ áramlása és az egységes szervezeti működés. A hibák az IKMF struktúrájában már nem voltak orvosolhatók, hiszen az IKMF eredetileg mint sportegyesület jött létre, ez pedig nem kedvezett a professzionális szervezeti fejlesztésnek.

Az KMG ma már sikeresen működik Izraelben, a legtöbb EU-tagállamban, a volt kommunista/szocialista országokban (Lengyelország, Oroszország és Magyarország), Ausztráliában, Észak-Amerikában, Dél-kelet Ázsiában és a Távol-Keleten. Minden országban, ahol aktív KMG részleg működik, helyi instruktorok vannak a különböző szinteken és fokozatoknál, akik egy igazgató felügyelete alatt dolgoznak, aki felelős a KM rendszer terjesztéséért, illetve irányítja az adott ország KMG szervezetét. Az KMG civil tanítványokat és instruktorokat (akiknek van KM és vagy más harcművészeti hátterük), rendőrtiszteket és instruktorokat, katonákat és instruktorokat, illetve biztonsági őröket és személyi testőröket, és az ő instruktoraikat képezi ki és oktatja. Ők mind az KMG tagjai lesznek. Az KMG központját Eyal (elnök és vezető instruktor), mint igazgató vezeti, számos más Global Team tag segítségével.

kmg etikai kódex

A Krav Maga Global által tanított Krav maga nem pusztán egy közelharc oktatás. Ez egy olyan rendszer amely célja a konfliktusok megelőzése és elkerülése, az önvédelem és csak a végső esetben maga a harc.

A KMG tanulújaként a következőket elfogadom:

  1. Tudásom állandóan fejlesztem.
  2. Tanulóként vigyázok társaim testi épségére.
  3. Instruktorként tanulóim tisztelettel oktatom.
  4. Megszerzett tudásom nem mások lenyűgözésére szolgál, azzal vissza nem élek.
  5. Nyilvános helyeken professzionálisan viselkedem, iskolámat büszkén képviselem.

Bármely pont megszegése az iskolából való kizárást vonhatja maga után.